Kennisbank: Domeinnaam FAQ
Opzeggen Hosting, Domeinnaam of SSL

Hoe zeg ik mijn hosting account, domeinnaam of SSL certificaat op.

U kunt de hosting, domeinnaam of SSL certificaat bij ons opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende contractperiode.

Hier kunnen wij niet van afwijken daar ook wij het data verkeer vooruit moeten inkopen en voor domeinnamen eveneens een opzegtermijn hebben.

Opzegging dient schriftelijk, online via mijn account of per mail gedaan te worden en zal geldig zijn zodra deze door ons is bevestigd.

Opzeggingen geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende contractperiode (registratie datum).

Bij twijfel kunnen wij een legitimatie vragen van de bij ons bekende domeinnaam eigenaar, ter verificatie.

Een eventuele verhuis code zal worden verstrekt onder de volgende voorwaarden: Indien opdrachtgever een domeinnaam tussentijds verhuist of de domeinnaam door toedoen van opdrachtgever minder dan een jaar geleverd kan worden, beïnvloed dit de looptijd van de overeenkomst niet. Bij verhuizing van de domeinnaam naar een andere provider, dient opdrachtgever bij Roberto Webhosting op te zeggen met inachtneming van de contractsduur en opzegtermijn. Kortom: bij het verhuizen van een domeinnaam betekent dit niet dat de overeenkomst automatisch is opgezegd. Verhuizingen van domeinnamen zullen door Roberto Webhosting slechts in behandeling worden genomen indien opdrachtgever geen vorderingen meer heeft open staan bij Roberto Webhosting.

Indien er voor het verhuizen van een domeinnaam een verhuiscode noodzakelijk is en er nog termijnen gefactureerd dienen te worden voor de domeinnaam en/of gekoppelde diensten dan wel facturen m.b.t. de diensten openstaand zijn is Roberto Webhosting gerechtigd een bedrag gelijk aan het nog te facturen bedrag te vragen om de verhuiscode te verstrekken. Dit bedrag dient dan gezien te worden als kosten voor de verstrekking van de verhuiscode. Na ontvangst van deze betaling zal de verhuiscode door Roberto Webhosting verstrekt worden. De resterende termijnen komen hier mee te vervallen.

(9 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Help Desk Roberto Webhosting