Kennisbank: Webhosting FAQ
E-mail verzenden met PHP

Voor het verzenden e-mails (inclusief SMTP authenticatie) met PHP dient u het volgende te doen,

- upload het bestand class.phpmailer.php en class.smtp.php naar de map van uw script/ contactformulier
- voeg de volgende code toe aan uw script/ pagina, pas het volgende aan:

UWDOMEIN.extensie
UW MAILBOXNAAM
UW WACHTWOORD
E-MAIL VAN NAAM
ONDERWERP

 

<?php
require("class.phpmailer.php");

$mail = new PHPMailer();

$mail->IsSMTP();                                      // set mailer to use SMTP
$mail->Host = "mail.UWDOMEIN.extensie";  // specify main and backup server
$mail->SMTPAuth = true;     // turn on SMTP authentication
$mail->Username = "UW MAILBOXNAAM";  // SMTP username
$mail->Password = "UW WACHTWOORD"; // SMTP password

$mail->From = "UW MAILBOXNAAM";
$mail->FromName = "E-MAIL VAN NAAM";
$mail->AddAddress("UW MAILBOXNAAM", "E-MAIL VAN NAAM");
$mail->AddAddress("UW MAILBOXNAAM");                  // name is optional
$mail->AddReplyTo("UW MAILBOXNAAM", "Informatie");

$mail->IsHTML(true);                                  // set email format to HTML

$mail->Subject = "ONDERWERP";
$mail->Body    = "This is the HTML message body <b>in bold!</b>";
$mail->AltBody = "This is the body in plain text for non-HTML mail clients";

if(!$mail->Send())
{
   echo "Message could not be sent. <p>";
   echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
   exit;
}

echo "Message has been sent";
?>Bijlagen 
 
 class.smtp.php (25.01 KB)
 class.phpmailer.php (72.78 KB)
(4 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Help Desk Roberto Webhosting