02-12-2013 Mail server storing rack 4 - Hosting bij Roberto Webhosting | Kies voor snelheid, gemak en service

02-12-2013 Mail server storing rack 4

02-12-2013 Mail server storing Rack 4

Als gevolg van mega stromen aan spammails is er een storing op rack 4 ontstaan.

Hier word hard aan gewerkt om op te lossen.

Na 2.5 uur was de storing opgelost, er zijn geen mail berichten verloren gegaan daar deze gebufferd werden.

Sorry voor de overlast.

 Top